Ang Tunay Na Lalake ay Laging May Extra Rice

Inspired by the Tunay Na Lalake blog. I think I saw this in Calamba or Sto. Tomas, Batangas.


From their Manifesto:
#3 -
Ang tunay na lalake ay laging may extra rice.

Siguradong Tunay na Lalake ang karinderyang ito.