7 TIPS PARA MAIBA ARAW MO

I got this from our Facebook group.

7 TIPS PARA MAIBA ARAW MO:

1. Ibenta ang CP at bilhin ulit.
2. Ibigay ang wallet sa katabi sabay sigaw ng "Holdap!"
3. Maglaro ng taguan tapos umuwi sa bahay
4. Paghiwahiwalayin ang sangkap ng 3in1
5. Uminom ng 5 basong kape at matulog
6. Kurutin ang kapatid at unahang umiyak
7. Makipag jak-en-poy sa salamin hanggang sa manalo.

Haha! Meron pa kayo alam? Hit the comments! XD