Nanumpa Ng Tapat Sa Iyo, Sa Papel, Pluma at saka Dugo